Banka

Banka je profitna organizacija kojoj je core business nuđenje financijskih usluga. Tradicionalne usluge banke svode se na primanje depozita, koji su joj i izvor sredstava, te davanje kredita iz depozita, te pružanje usluga novčanih transakcija. Banke nude različite proizvode koji su fokusirani na poduzeća, stanovništvo ili na državu.

Prva banka današnjeg tipa bila je Banco di San Giorgio, koja je osnovana u Genovi, u Italiji u 15. stolječu. U Hrvatskoj postoji preko 30 banaka, kojima je za poslovanje na tržištu potrebna dozvola HNB-a.

Vezani pojmovi

 1. Banka novčarskog središta
 2. Banka za međunarodne obračune
 3. Bankar
 4. Bankarska obavijest
 5. Bankarska škola
 6. Bankarska uredba
 7. Bankarski novac
 8. Bankarstvo
 9. Bankoosiguranje
 10. Bankovna poslovnica
 11. Bankovne rezerve
 12. Barirani ček
 13. Bundesbanka
 14. Chat bankarstvo
 15. Crni ponedjeljak
 16. DAB Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 17. Depo poslovi - trezori
 18. Depozit
 19. Disintermedijacija
 20. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 21. Dugoročni krediti
 22. Dvojno ovlaštenje
 23. Efektna banka
 24. Eksterna sredstva
 25. Elektronički sustav plaćanja
 26. Emisija
 27. Emisija prava
 28. Europska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD)
 29. Europsko tržište novca
 30. Federalni sustav rezervi
 31. Fiksiranje
 32. Financijska kuća
 33. Financijske institucije
 34. Financijsko središte
 35. Fond tržišta novca
 36. Forfait
 37. Garancija
 38. Garancija za dobro izvršenje posla
 39. Glass-Steagallov zakon
 40. Gubici od zajmova
 41. Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR)
 42. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 43. Hrvatska udruga banaka (HUB)
 44. IBAN
 45. Imenovana osoba
 46. Investicijska banka
 47. Investicijska društva
 48. Juriš na banke
 49. Kamatna stopa
 50. Kapitalski udio
 51. Klirinška banka
 52. Konzorcijska banka
 53. Korespondentna banka
 54. Kredit
 55. Kredit dobavljača
 56. Kredit kupcu
 57. Kredit po tekućem računu
 58. Krediti
 59. Krediti za održavanje likvidnosti banaka
 60. Kreditna linija
 61. Kreditna politika
 62. Kreditni aranžman
 63. Kreditni poslovi
 64. Kreditni rizik banke
 65. Lihvarstvo
 66. Maržni račun
 67. Međubankovno tržište
 68. Menadžerski otkup
 69. Multiplikacija depozita
 70. Nevidljivi predmeti trgovanja
 71. Nosilac sindikata
 72. Ograničavanje kredita
 73. Opcije
 74. Osobni bankar
 75. Otplata prije roka
 76. Polog
 77. Ponzijeva shema
 78. Posebne rezerve
 79. Posrednik
 80. Postbank
 81. Postdatirati
 82. Potvrda o odobrenju kredita
 83. Povijest banaka u HR
 84. Povjerenik
 85. Povjerenik
 86. Povlačenje
 87. Prekoračenje
 88. Prijavljivanje podataka
 89. Raspon
 90. Raspon između ponudbene i prodajne cijene
 91. Recikliranje
 92. Refinanciranje
 93. Reprogramiranje
 94. Rezerva gotovine
 95. Rizik kapitala
 96. Rotativni anranžman
 97. Satelitsko bankarstvo
 98. Satelitsko bankarstvo
 99. Sekuritizacija
 100. Specijalizirane banke
 101. Središnja banka
 102. Svjetska banka
 103. Šifrirani račun
 104. Štedionica
 105. Štedna banka
 106. Trgovačka banka
 107. Ukrštena prodaja
 108. Univerzalne banke
 109. Vjerovnik
 110. Vlastiti bankarski poslovi
 111. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita
 112. Zajam
 113. Zlatno bankarsko pravilo

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž