Pojam
Banka

Banka je profitna organizacija kojoj je core business nuđenje financijskih usluga. Tradicionalne usluge banke svode se na primanje depozita, koji su joj i izvor sredstava, te davanje kredita iz depozita, te pružanje usluga novčanih transakcija. Banke nude različite proizvode koji su fokusirani na poduzeća, stanovništvo ili na državu.

Prva banka današnjeg tipa bila je Banco di San Giorgio, koja je osnovana u Genovi, u Italiji u 15. stolječu. U Hrvatskoj postoji preko 20 banaka, kojima je za poslovanje na tržištu potrebna dozvola HNB-a.

Vezani pojmovi
Vezane grupe