Bankarska uredba

Predstavlja ranije upravno uputstvo Saveznog Ministarstva za financije u kome
su restriktivno regulirane obveze davanja informacija od strane kreditnih institucija (banaka) prema financijskim ustanovama - upravama (vlasti). Bankovna uredba određivala je posebice, da je podnošenje molbi za informaciju od strane financijskih
uprava načelno samo u pojedinačnim slučajevima i samo uz određene pretpostavke dopušteno.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezani pojmovi

 1. Banka
 2. Financijska kuća

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž