Pojam
Raspon

Općenito, razlika u dimenziji između jednog i drugog predmeta; najčešće se upotrebljava za razliku između kupovne cijene i prodajne cijene.
• U bankarstvu, raspon je razlika između kamatne stope koja se plaća na depozite i stope koja se dobiva za odobrene zajmove (kamatni raspon ili kamatna marža).
• Razlika između prihoda od obveznica iste kvalitete, ali različitih dospijeća.
• Kod plasmana emisije vrijednosnica, razlika između ukupnih troškova emisije koje ima POTPISNIK EMISIJE i zarade koju ostvari prodajom emisije u
javnosti.
• Različitost dospijeća i kamata koju kompanija ima u pogledu uzetih kredita, ili BANKA U pogledu odobrenih zajmova. Dobar raspon dospijeća, primjerice, pomaže ostvarenju redovitog NOVČANOG TOKA.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe