Refinanciranje

Pojednostavljeno, refinaciranje je  zamijena starog kredita sa novim koji je povoljnijij. Ali refinanciranjem se može smatatrati i kada se stari kredit, koji je već odmakao u procesu otplate, zamijeni novim, sa dužim dospijećem, sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta.

Kredit za refinanciranje, u većini slučajeva, zatvara tj. isplaćuje stari kredit, ali ponekad zajmoprimac odobrava "malo veći" krediti te se takav višak često naziva i gotovina iz refinanciranja. Refinanciranje je jako popularno u SAD-u gdje ono poprima masovne razmjere za vrijeme niskih kamatnih stopa na tržištu.
 

Krediti za refinanciranje usporedba i ponuda u HR

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž