Anuitet

Anuitet predstavlja slijed jednakih uplata ili isplata. Pojedinci se često nalaze u situaciji kad treba u određenim vremenskim razmacima platiti ili primiti niz novčanih iznosa (otplaćivanje zajma ili kupljene robe u obrocima, djelomično vraćanje investiranih sredstava u pravilnim vremenskim razmacima, uštede troškova koje se opetovano ostvaruju). Ugovor o životnom osiguranju najvjerojatnije je najčešća i najpoznatija vrsta poslovnog događaja koji sadrži nizove jednakih novčanih isplata u jednakim vremenskim razmacima. Takav proces periodične štednje predstavlja akumulaciju nekog novčanog iznosa kroz anuitet. Anuitet po definiciji zahtijeva:
1 ) da periodična plaćanja ili primici (rente) uvijek budu jednakog iznosa,
2) da vremenski razmak između takvih renti bude uvijek jednak te
3) da se kamate obračunavaju jednom u svakom razdoblju.
Budući iznos nekog anuiteta jest zbroj (buduća vrijednost) svih renti uvećan za akumuliranu obračunatu kamatu. Treba napomenuti da se isplate mogu vršiti kako na početku tako i na kraju razdoblja. Kako bi se napravila razlika između anuiteta u takvim situacijama, anuiteti se dijele na redovite anuitete ako se plaćanja vrše na kraju svakog razdoblja, i na anuitete koji se plaćaju početkom razdoblja.
 

Zgombić, Business dictionary

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž