Kamata

Kamata je naknada u novcu za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala.

Vezani pojmovi

 1. Aktivne kamate
 2. Američka burza - AMEX
 3. Anatocizam
 4. Anticipativna kamatna stopa
 5. Anticipativni obračun kamata
 6. Anuitet
 7. Aranžman za izdavanje nota
 8. Arhivirana prijava
 9. Bazni poen
 10. Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice
 11. Cijena novca
 12. Datum plaćanja
 13. Dekurzivni obračun kamata
 14. Depozit
 15. Deregulacija
 16. Državno nacionalno hipotekarno udruženje
 17. Elastična obveznica
 18. Eskontna kamatna stopa
 19. Euribor
 20. Fiksno ukamaćene obveznice
 21. Financijska poluga
 22. Fond tržišta novca
 23. Glavnica
 24. Hedging
 25. Hrvatska Narodna Banka (HNB)
 26. Imenovana osoba
 27. Interest rate swap (zamjena kamatne stope)
 28. Interna sredstva
 29. Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 30. Kamatna otplata
 31. Kamatna stopa
 32. Kamatna stopa
 33. Kamatni ovratnik (Interest rate collar)
 34. Komercijalni papir
 35. Konsenzus
 36. Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice
 37. Kredit
 38. Kredit dobavljača
 39. Kredit kupcu
 40. Krediti
 41. Kreditni aranžman
 42. Kreditni udio kapitala
 43. Kupnja kroz najam
 44. Kupon
 45. LIBOR
 46. Lihvarstvo
 47. Moratorij
 48. Najviši iznos "kapa" kamatne stope (Interest rate CAP)
 49. Negativna kamatna stopa
 50. Negativne kamate
 51. Neto
 52. Neto sadašnja vrijednost
 53. Obveznica bez kupona
 54. Odnos cijene i dobitka
 55. Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS
 56. Ograničenje sniženja kamatne stope
 57. Omjer kamatnog pokrića
 58. Oročeni depozit
 59. Osigurana hipotekarna zadužnica
 60. Osigurani zajam
 61. Osiguranje
 62. Otplata prije roka
 63. Otplata prije roka
 64. Otplatna kvota
 65. Otvoreni zaziv
 66. Platni zastupnik
 67. Plitka obveznica
 68. Plutajuća stopa
 69. Počeknina
 70. Polog
 71. Ponzijeva shema
 72. Posebne rezerve
 73. Postotna stopa na godišnjoj razini
 74. Prepakiranje
 75. Prisilna štednja
 76. Privatni mirovinski fond
 77. Profit
 78. Rangiranje
 79. Realna kamata
 80. Refinanciranje
 81. Registrirana vrijednosnica
 82. Rendita
 83. Renta
 84. Rentna kamatna obveznica
 85. Repo poslovi
 86. Rizik kamatne stope
 87. Složeni kamatni račun
 88. Složeno ukamaćivanje
 89. Srednjoročne blagajničke obveznice
 90. Stopa federalnih fondova
 91. Štedna banka
 92. Štedno i kreditno udruženje
 93. Štednja za stambenu izgradnju
 94. Terminski sporazum o kamatnoj stopi
 95. Vrijednost zaduženja kod založnog kredita
 96. Zajam

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž