Aktivne kamate

Kamate koje banka plaća na potraživanja (depozite) svojih komitenata. Depoziti s kojima komitent može u svakom trenutku raspolagati su tzv. a vista depoziti-ulozi po viđenju i oni se niže ukamaćuju (ili se uopće ne ukamaćuju) u odnosu na oročena potraživanja-depozite.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezani pojmovi

 1. Depozit
 2. Kamata
 3. Štednja

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž