Realna kamata

Realna kamata sadrži sve troškove odobrenog kredita kao što su izdaci vezani za manipulativne aktivnosti odobravanja kredita, troškovi jamstva, troškovi raznih javnih isprava koje zahtijeva davalac kredita u cilju zaštite svojih interesa i slično. Uvijek je veća od tržišne kamatne stope budući da sadrži sve ili neke unaprijed navedene troškove.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž