Pojam
Prekoračenje

Jedinstvena europska bankovna usluga, koju je teško naći u Japanu ili SAD-u. KREDITNI ARANŽMAN koji omogućuje vjerovnicima da povlače novac (do određene granice) po vlastitu nahođenju. Plaćaju samo ono što su iskoristili.
Prekoračenja su popularna zato što pružaju zajmoprimcima veliku fleksibilnost i ne prisiljavaju ih da uzajmljuju više novca nego što im je potrebno. Najbliži ekvivalent u Sjedinjenim Državama je OKVIRNI KREDIT, kreditni aranžman kod kojega zajmoprimci plaćaju naknadu za samu mogućnost korištenja, svejedno jesu li je realizirali ili nisu.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe