Posebne rezerve

Novac koji BANKA izdvaja iz svoga PROFITA za pokriće sumnjivih kredita, to jest onih za koje smatra da možda nikad neće biti otplaćeni. Banke u raznim zemljama odvajaju za te svrhe više ili manje novca, ovisno o svojoj promišljenosti. U Velikoj Britaniji postoje dva tipa posebnih rezervi:
• Namjenske posebne rezerve. Izdvajaju se za konkretne identificirane dužnike ako se smatra da vjerojatno neće platiti.
• Nenamjenske posebne rezerve. One nisu vezane uz pojedinačne dužnike, već se temelje na pretpostavkama o tome što bi očekivani tržišni uvjeti mogli značiti za dužnike koji još nisu identificirani.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezani pojmovi

 1. Banka
 2. Kamata
 3. Realna kamata

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž