Pojam
Anticipativni obračun kamata

Kod anticipativnog obračuna kamata se obračunava unaprijed za razdoblje kapitalizacije, odnosno na početku razdoblja ukamaćivanja i to od konačne vrijednosti glavnice (iznosa s kraja obračunskog razdoblja). Nakon izračuna, kamata se na početku razdoblja ukamaćivanja oduzima od te glavnice.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe