Pojam
Dekurzivni obračun kamata

Kod dekurzivnog obračuna kamata, kamata se obračunava i pribraja glavnici, odnosno se isplaćuje na kraju obračunskog razdoblja. Kamata se obračunava od početne vrijednosti, odnosno od glavnice s početka kapitalizacije.
Dekurzivni obračun kamata se može primjenjivati i kod jednostavnog i kod složenog ukamaćivanja
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe