Pojam
Jednostavni kamatni račun

Kod jednostavnog ukamaćivanja kamate se obračunavaju uvijek na početnu glavnicu u svakom razdoblju kapitalizacije i za vrijeme trajanja čitave kapitalizacije.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe