Pojam
Koznorcij za fiksno ukamaćenje obveznice

Formiran od strane kreditnih institucija za zajedničko preuzimanje, plasiranje i intervenciju kreditnih institucija radi sprečavanja pada tečaja vrijednosnice - fiksno ukamaćene obveznice, slijedi uslijed tečajnih oscilacija koje nisu uvjetovane realnom situacijom.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik