Pojam
Moratorij

Moratorij podrazumijeva razdoblje dogovoreno između vjerovnika i dužnika u kojem je dopuštena odgoda plaćanja glavnice ili ukupnog anuiteta. Banke ne vole davati moratorij na otplatu kamata jer ih to prisiljava da povećavaju posebne rezeerve.
Moratorijsko razdoblje je razdoblje tijekom trajanja kredita kada dužnik nije dužan izvršiti plaćanje anuiteta. To je razdoblje čekanja prije nego što dužnik počne ponovno uplacivati mjesečne anuitete.
Moratorij je inace uobicajan kod studentskih ili stambenih kredita, ali ih banke uz posebni program i poticaj drzave mogu proglasiti i tijekom kriznih razdoblja kada postoji visoki makroekonomski rizik (ratovi, sankcije i slicno).

 

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik, bankrate

Vezane grupe