Pojam
Bank of England

Bank of England je središnja banka u Velikoj Britaniji. BoE je odgovorna za izdavanje valute i državni dug  te određuje referentnu kamatnu stopu u Velikoj Britaniji. 1997. britanska vlada dala je banci ovlast za određivanje monetarne politike.

Vezane grupe