Pojam
Privatna banka

BANKA koja je u vlasništvu ograničenog broja partnera, od kojih svaki ima neograničenu odgovornost za dugove banke. Privatne banke takve vrste popularne su u tajnovitoj Švicarskoj. Posljednjih godina izraz se počeo upotrebljavati za svaku banku koja nudi usluge prvenstveno imućnim pojedincima. Mnoge velike komercijalne banke danas imaju odjele privatnog bankarstva.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe