Pojam
Crni ponedjeljak

Burzovna povijest prepuna je crnih dana. Crni ponedjeljak bio je 19. listopada 1987, kad su praktički sve svjetske burze doživjele najveće dotad zabilježene padove.
Crni utorak bio je 29- listopada 1929, najteži dan Velike krize; spominje se i crni četvrtak, 24. listopada 1929, dan kad su burze prvi put započele oštro ponirati.
Velika Britanija ima pak svoju crnu srijedu, 9- rujna 1992, dan kad su špekulanti na deviznom tržištu prisilili funtu da napusti Mehanizam deviznih tečajeva.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik