Pojam
Svjetska banka

Sjedište svjetske banke je u Washingtonu. Osnovni zadaci Svjetske banke su:
# pomaganje obnove i razvoja proizvodnje i gospodarstva nedovoljno razvijenim zemljama Članicama tako da olakšava investiranje kapitala.
# podsticanje privatnih investicija putem garancija ili učešća u zajmovima vlastitim ili posuđenim sredstvima,
# pomaganje razvijanja medunarodne trgovine i održavanja ravnoteže u bilancama plaćanja poticanjem međunarodnih investicija u cilju razvoja gospodarstva zemalja Članica, pridonoseći na taj način rastu produktivnosti, životnog standarda i poboljšanju uvjeta rada.
Pored navedenih osnovnih zadaća banka obavija i druge poslove, kao što su:
# preko svojih specijalista sudjeluje u analizi ekonomskih problema i tehničkih rješenja,
# vrši izobrazbu kadrova za ekonomska, financijska i tehnička pitanja. U tu svrhu osnovan je Institut za ekonomski razvoj i obučavanje kadrova.
Navedene zadaće Međunarodna banka za obnovu i razvoj obavlja kapitalom koji formira po osnovi učešća zemalja članica i sredstava koja mobilizira na tržištu kapitala.
Učešće zemalja članica u kapitalu banke sastoji se od uplaćenog kapitala u visini od 20 posto kvote i garancijskog kapitala u visini od 80 posto kvote.
Visina kvote zemalja članica ovisna je o visini nacionalnog dohotka, stanju bilance plaćanju deviznim rezervama, stabilnosti gospodarskog kretanja i opsegu vanjskotrgovinske razmjene.
Međunarodna banka za obnovu i razvoj ima sljedeće organe upravljanja:
# Savjet guvernera,
# Savjet uprave i
# Predsjednik banke.
 

Srb, Matić, Bankarstvo