Pojam
Banka za međunarodne obračune

Središnja banka za središnje bankare, nalazi se u Švicarskoj. Mjesto je suradnje, multinacionalna nadzorna institucija i obračunska ustanova za rezerve brojnih država.
Smještena u okruglom tornju pored željezničke stanice u IVaselu, Banka za međunarodne obračune (BIS) osnovana je 1930. kao privatna kompanija u vlasništvu odredenog broja centralnih banaka, jedne komercijalne banke (Citibank) i nekoliko pojedinaca.
U međunarodnoj dužničkoj krizi 1980-ih BIS je imao središnju ulogu u osiguravanju kratkoročnih zajmova za premošćivanje, koji su zemljama u razvoju pružili vrijeme za prilagodbu ekonomskih politika. Potkraj 1980-ih banka je odigrala manje vidljivu ulogu uspostavljanja međunarodne sigurnosne mreže za financijska tržišta na kojima je došlo do brze deregulacije.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe