Pojam
Tečaj

Tečaj valute je odnos između jedinice jedne valute i iznosa druge valute u koju se ta valuta može promijeniti u dano vrijeme. Tečaj određen jedino tržišnom ponudom i potražnjom naziva se slobodnim tečajem. Kad vlada neke države želi utjecati na tečaj iz gospodarstvenih ili nekih drugih razloga, može doći do prevage višestrukog tečaja. Primjerice, da bi stimulirala uvoz određenih traženih dobara, država može koristiti preferencijalni tečaj. S druge strane, država može pokušati spriječiti određene transakcije (kao npr. uvoz luksuznih dobara) primjenjujući ograničavajući tečaj. Postoji i mogućnost primjene dividendnog tečaja za plaćanje dividendi dioničarima nerezidentima. Službeno uplitanje u tečajeve slobodnog tržišta može dovesti do pojave tečaja na crnom tržištu. U tom slučaju valutu kupuju i prodaju neovlašteni dileri valuta kršeći tako državne propise. Tečajevi valuta mogu se izraziti neposredno ili posredno. Neposrednim izražavanjem tečaja jedna jedinica strane valute iskazuje se kroz ekvivalent domaće valute. Posrednim izražavanjem tečaja jedna jedinica domaće valute iskazuje se kroz ekvivalent strane valute. U slučaju trenutnog mijenjanja valuta tečaj se prilikom iskazivanja naziva promptnim tečajem. Ako se isporuka mijenjane valute zakazuje za neki budući datum, koristi se terminski tečaj. Ako je terminski tečaj niži od promptnog, razlika se naziva diskontom terminskog tečaja. Premija terminskog tečaja pojavljuje se u obrnutom slučaju, kad je terminski tečaj viši od promptnog

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe