Pojam
Terminski ugovor u stranoj valuti

Terminski ugovor u stranoj valuti služi istoj svrsi kao i ugovor o ročnicama u stranoj valuti (foreign currency futures), osim što se terminski ugovor u stranoj valuti sklapa na američkome međubankovnom tržištu, a ne na burzi roba. Naziva se također i bankarskim terminskim ugovorom.

Arbutina, Porezni leksikon