Pojam
Terminska trgovina stranim valutama

Burzovno utrživi ugovor (exchange traded contract) za isporuku standardiziranog iznosa strane valute na određeni dan u budućnosti. Cijena za stranu valutu ugovorena je na dan kupnje ili prodaje ugovora. Kao i u slučaju terminskog ugovora u stranoj valuti (foreign currency forward), dobici ili gubici rezultat su kasnijih (nakon zaključenja ugovora) kolebanja u valutnim tečajevima. Međutim, za razliku od terminskih ugovora u stranoj valuti, valutne su ročnice utržive, što je rezultat standardizacije veličine ugovora, specifikacije i datuma isporuke. Burze obično zahtijevaju dnevno tržišno usklađivanje u vezi s dobicima i gubicima.

Arbutina, Porezni leksikon