Pojam
Djelomično plaćene obveznice

Postupak prodaje obveznica. Kupac (interesent) za kupovinu (stjecanje) jedne takve obveznice plaća najprije jedan dio kasnijeg emitivnog tečaja (npr. 10, 20, 30%). S ovim plaćanjem povezano je pravo ali ne i obveza stjecanja obveznice plaćanjem preostalog iznosa u jednom kasnijem unaprijed utvrđenom razdoblju. Ukoliko kupac ne plati preostali iznos, propada mu prva uplata.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezani pojmovi