Pojam
Konvertibilnost

Potpuna konvertibilnost podrazumijeva neograničenu mogućnost zamjene domaće valute za ostale valute bez ograničenja za_ koju se namjenu mogu koristiti i internacionalnim transakcijama.
Danas je moguće razlikovati više vrsta konvertibilnosti i to:

  1. prema značaju deviznog režima
  2. s aspekta držatelja deviza
  3. s aspekta namjene za koje se domaća valuta zamjenjuje stranom
  4. s aspekta geografske primjene
  5. s aspekta drugih ograničenja, itd.

Konvertibilnost prema značaju deviznog režima. Kriterij razlikovanja konvertibilnosti je mogućnost zamjene valute po tečaju utvrđenom na deviznom tržištu (meki koncept konvertibilnosti) ili po fiksno utvrđenom tečaju (čvrsti koncept konvertibilnosti).
Prema kriteriju držatelja deviza razlikuje se interna i eksterna konvertibilnost. Interna konvertibilnost neke valute podrazumijeva pravo i mogućnost rezidenata zemlje koja ima ovakvu konvertibilnost zamjene domaće valute u valute drugih zemalja za tekuća plaćanja. Često se u zemljama koje imaju značajniji priljev stranih valuta (dijaspora i si.) domaćim rezidentima
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe