Pojam
Hedging

Hedging (Premošćivanje rizika). Najpoznatija i najčešće korištena zaštita protiv rizika valutnog tečaja jest premošćivanje rizika (hedging). Obračunavanje premošćivanja rizika dovršene transakcije može biti vezano uz pojedinačnu transakciju međusobno saldiranih transakcija. Pretpostavimo, primjerice, da postoji pet transakcija sa švicarskim prodavatelj ima u istom danu. Očigledno, ti se poslovni događaji mogu kombinirati u svrhu premošćivanja rizika. Neki poduzetnik može prodati džepne kalkulatore švicarskom uvozniku isti dan kad i uvozi švicarske satove. U tom slučaju saldirao bi te dvije transakcije te premostio jedino rizik razlike, bilo da se radi o poziciji imovine ili obveza. Pozitivan saldo između nenaplaćenih potraživanja i neplaćenih obveza denominiran u stranoj valuti je neto razlika nenaplaćenih potraživanja iznad iznosa neplaćenih obveza s tim da su obje pozicije denominirane u stranoj valuti. S druge je strane pozitivan saldo između neplaćenih obveza i nenaplaćenih potraživanja denominiran u stranoj valuti.

Zgombić, Business dictionary