Pojam
Redovite dionice

Redovite dionice su vrsta vrijednosnih papira koje društvo prve izdaje, a u slučaju stečaja zadnje povlači. Redovite dionice predstavljaju vlasnički udio u društvu; od svih izdanih vrijednosnih papira one imaju najniže pravo prvenstva na zaradu i imovinu. Vjerojatnost da će dioničar koji posjeduje redovite dionice dobiti ikakav povrat sredstava u slučaju stečaja minimalna je. Međutim, redovite dionice imaju neograničen broj mogućnosti plaćanja dividendi i povećanje cijene. Nasuprot njima, obveznice i preferencijalne dionice nose ugovorenu fiksnu kamatu ili dividendu što nije slučaj kod redovitih dionica. Ulagačev rizik kod redovitih dionica viši je nego kod bilo kojih drugih vrijednosnih papira koje društvo izdaje. Upravo zbog rizika investitori se ne odlučuju na ulaganje u redovite dionice, osim ako ne nude stopu povrata koja je dovoljno visoka da potakne ulagača na prihvaćanje mogućeg gubitka.

 

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe