Pojam
Bonus dionice

Bonusne dionice su one što ih društva izdaju bez troškova za postojeće dioničare s ciljem da se upotpune rezerve kapitala u trenutku kada je emitirani kapital društva znatno manji od upotrebljavanog kapitala. Bonusne dionice se izdaju postojećim dioničarima razmjerno broju dionica iz neraspodijeljenih rezervi i profita.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva