Pojam
Bez dividende

Navod uz kotiranu cijenu dionice koji pokazuje da ta cijena ne uključuje isplatu dividende koju je kompanija najavila, ali još nije isplatila. Bez dividende znači da će se dividenda isplatiti prethodnom vlasniku dionice.
Slično tome, "bez prava" znači da cijena dionice ne uključuje najnoviju emisiju prava. Ta prava mogu ili i dalje pripadati prethodnom vlasniku, ili se mogu prodavati posebno. Oznaka "bez nove emisije" slična je kao i oznaka bez prava: kupac ne kupuje pravo na nove dionice.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik