Pojam
Pranje dividende

Postupak zakonitog izbjegavanja poreza (avoidance) kojim se odbitak poreza po osnovi dividende, vezan za raspodjelu dobiti (profits) (sustav imputacije) (imputation system), prenosi od osoba koje nisu ovlaštene koristiti se njime na osobe koje to jesu. U mnogim slučajevima imputacijski odbitak nije dostupan određenim osobama, npr. nerezidentima ili subjektima podvrgnutim posebnom poreznom postupku. Da bi ipak ostvarile korist, takve osobe prenose dionice na osobe koje mogu ostvariti korist od odbitka (obično rezidentna trgovačka društva) prije raspodjele dividende. Kad je dividenda raspodijeljena, dionice se ponovno kupuju po cijeni (manjoj od cijene pri prvoj prodaji), kojom se uzima u obzir raspodjela dividende i odbitak od poreza po osnovi dividende. Učinak dviju transakcija je kapitalni dobitak, koji je često neoporeziv za prvu osobu koja je sudjelovala u transakciji, i kapitalni gubitak (capital loss), koji se može odbiti od oporezive dobiti, uz dodatak dividende i odbitka od poreza za drugu sudjelujuću osobu. Pranje dividende može također imati povoljne učinke za poreznog obveznika s obzirom na porez po odbitku

Arbutina, Porezni leksikon