Pojam
Porez po odbitku

Različite vrste dohotka, kao što su dividende (dividends), kamate (interest) ili dohodak od autorskih prava (royalties), oporezuju se na izvoru tako što se od isplatitelja zahtijeva da odbije porez i uplati ga na račun poreznih vlasti (tax aut¬horities). Takav porez po odbitku (withholding tax) nije nužno i konačno plaća¬nje poreza na dohodak, ali može često biti predujam za podmirenje konačne ob¬veze. Porezni obveznik-primatelj dohotka ovlašten je odbiti porez plaćen po od¬bitku na izvoru od konačne porezne obveze (tax liability). Za nerezidentne (non- -resident) primatelje porez po odbitku često znači konačno podmirenje porezne obveze (liability) u zemlji izvora, ali dohodak iz te zemlje može, naravno, biti oporezovan u zemlji njihove rezidentnosti (residence).

Arbutina, Porezni leksikon