Pojam
Konačni porez

U mnogim državama porez se naplaćuje po odbitku pri isplatama kao što su dividende (dividends), kamate (interest), prihodi od autorskih prava (royalties), plaće itd., po nepromjenjivoj (proporcionalnoj) stopi. Ako su takve isplate izvršene ne- rezidentima (možda i u nekim drugim slučajevima), može se dogoditi da porezni propisi ne predviđaju da takve isplate budu, za potrebe poreza na dohodak, uključene u ukupni dohodak na koji se primjenjuju progresivne porezne stope. U takvim okolnostima porezni obveznik (taxpayer) ne može zahtijevati povrat (refund) ustegnutog poreza niti porezne vlasti (tax authorities) mogu naplatiti po- rez na isplaćeni iznos po višoj stopi. Ustegnuti porez tako čini konačnu poreznu obvezu (tax liability) poreznog obveznika s obzirom na isplate u zemlji izvora dohotka. Nerezidentni (non-resident) primatelj može ipak biti podložan dodatnom porezu na te isplate u zemlji svoje rezidentnosti (residence), iako ta zemlja može ublažiti svoj porez u cilju minimiziranja učinaka dvostrukog oporezivanja. Prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porez po odbitku (withholding tax) naplaćen od zemlje izvora može biti ograničen na nižu stopu nego koje stopa koja bi bila primijenjena u drugim okolnostima - ta je snižena stopa (reduced rate) tada stopa konačnog poreza u zemlji izvora.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe