Pojam
Porez na prijenos kapitala

Porez koji je prije u Velikoj Britaniji teretio darovanja među živim osobama i nasljedstva (stope poreza na darovanja razlikovale su se od stopa za oporezivanje nasljedstva.) Porez je teretio darovanja s obzirom na vrijednost (value) za koju je darovateljeva imovina bila umanjena. Obveza je bila određena na kumulativnoj osnovi, tako da su prethodni darovi mogli povećati stopu poreza koja se primjenjivala. Godine 1985. porez je reformiran kao porez na nasljedstvo.

Arbutina, Porezni leksikon