Pojam
Porez na nabave kapitala

Porez koji se u Irskoj razrezuje na darove i nasljedstva, slično prijašnjem porezu na prijenos kapitala (capital transfer tax) koji je postojao u Velikoj Britaniji.

Arbutina, Porezni leksikon