Pojam
Temeljni kapital

Temeljni kapital je dio dioničkog kapitala, reguliran propisima države u kojoj se društvo registriralo, koji mora biti uložen u društvo pri izdavanju dionica. On se u načelu ne može raspodjeljivati dioničarima (osim u slučaju likvidacije). Ako se dionice izdaju po nominalnoj vrijednosti, temeljni kapital se određuje kao nominalna vrijednost izdanih ili još neplaćenih dionica, uključujući upisane dionice. U slučaju da se izdaju dionice na kojima nema nominalne vrijednosti temeljni kapital je a) puni iznos koji je uplaćen pri izdavanju dionica ako na njima zaista nema nominalne vrijednosti, ili b) dogovorena ili pridružena vrijednost po dionici koju je prvotno ustanovilo poslovodstvo ako to nisu u potpunosti dionice na kojima nije naznačena nominalna vrijednost. Ponekad se preferencijalne dionice ne uključuju u temeljni kapital.

Zgombić, Business dictionary