Pojam
Emitirani kapital

Također poznat i kao emitirane dionice, pojam se odnosi na najveći mogući broj bilo koje vrste dionica: obične dionice (ordinary shares), povlaštene dionice (preference shares) što ih može emitirati dioničko društvo (corporation) prema svom aktu o osnivanju.

Arbutina, Porezni leksikon