Pojam
Knjigovodstvena vrijednost

Vrijednost imovine (asset) onako kako je unesena u poslovne knjige poreznog obveznika (taxpayer) i korištena u svrhe financijskog izvještavanja. Ona može, ali i ne mora, biti stvarna tržišna vrijednost (market value) imovine. Knjigovodstvena vrijednost jednaka je tržišnoj vrijednosti ako je imovina nerabljena (nova), no nakon upotrebe knjigovodstvena se vrijednost računa kao nabavna cijena (historic cost) umanjena za akumuliranu amortizaciju (depreciation).

Arbutina, Porezni leksikon