Pojam
Nominalna vrijednost, nominalna cijena

Iskazana vrijednost na nekom vrijednosnom papiru, ili iskazana vrijednost sredstava i obveza u poslovnim knjigama, koja se može, ali ne mora, podudarati sa stvarnom vrijednošću.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija