Diskont

Iznos za koji nominalna vrijednost (face value) dužničke obveze premašuje cijenu pri emisiji ili prodajnu cijenu. Diskonti za obveznice mogu se u cijelosti ili djelomično odbiti (v. Debt parking).
Za potrebe PDV-a i drugih poreza na promet (sales tax) popusti, tj. snižene cijene, olakšice pri izravnanju računa putem odbitka od iznosa koji treba platiti, npr. na temelju plaćanja odmah u gotovini, olakšice odobrene bankama ili drugima za isplate unaprijed po osnovi mjenica prije dospijeća itd., obično smanjuju poreznu osnovicu (taxable base), posljedica čega je smanjenje dospjelog poreza
 

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž