Pojam
Diskont

Iznos za koji nominalna vrijednost (face value) dužničke obveze premašuje cijenu pri emisiji ili prodajnu cijenu. Diskonti za obveznice mogu se u cijelosti ili djelomično odbiti (v. Debt parking).
Za potrebe PDV-a i drugih poreza na promet (sales tax) popusti, tj. snižene cijene, olakšice pri izravnanju računa putem odbitka od iznosa koji treba platiti, npr. na temelju plaćanja odmah u gotovini, olakšice odobrene bankama ili drugima za isplate unaprijed po osnovi mjenica prije dospijeća itd., obično smanjuju poreznu osnovicu (taxable base), posljedica čega je smanjenje dospjelog poreza
 

Arbutina, Porezni leksikon