Pojam
Interna stopa rentabilnosti (IRR)

KAMATNA STOPA koja diskontira priljev prihoda što ga generira investicija, tako da je NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST priljeva jednaka uloženoj svoti kapitala. Interna stopa rentabilnosti uvelike se upotrebljava za procjenu financijske valjanosti investicijskih prijedloga. Ona ne daje uvijek jednak rezultat kao i neto sadašnja vrijednost uzeta kao mjerilo. Jedan projekt može imati veću neto sadašnju vrijednost od drugoga, a ipak nižu internu stopu rentabilnosti.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik