Pojam
Analitičar

Osoba koja proučava napredovanje kompanija i sektora kako bi donijela ocjene i preporuke o vrijednosti različitih dionica i vlasničkih udjela, ili o kreditnoj sposobnosti raznih dugovnih instrumenata. Takvi analitičari obično rade za financijske tvrtke kao što su npr. efektne banke i osiguravajuća društva.
Riječ analitičar također se upotrebljava za ljude koji analiziraju tržišta radeći za proizvodne tvrtke.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik