Pojam
Bankarska bilančna smjernica

Bankarska bilančna smjernica (direktiva) smjernica Ministarskog vijeća Europske zajednice  o godišnjim bilancama i konsolidiranim godišnjim bilancama banaka i drugih
financijskih institucija od 8. 12. 1986. Ova smjernica služi ujednačavanju računovodstvenih (financijskih) propisa za kreditne institucije u zemljama članicama EZ-a. Zakonom o bankarskim bilančnim smjernicama od 30. 11. 1990. ove smjernice su sankcionirane njemačkim pravom putem posebnih, dopunskih propisa u okviru Trgovačkog zakonika (Zakona o trgovačkim društvima) i Zakona o kreditnom poslovanju.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe