Pojam
Bankarska obavijest

Sadrži općenito obvezne konstatacije i pripomene - opaske o gospodarskim odnošajima komitenata banke te njihovoj kreditnoj i platežnoj sposobnosti (bonitetu). Brojčani podaci o stanju računa, stanju štednje, depozitima i ostalim imovinskim vrijednostima povjerenim banci na čuvanje kao i još neobrađeni kreditni zahtjevi se ne daju. Bankarske obavijesti - informacije dobijaju samo vlastiti komitenti kao i kreditne institucije za njihove potrebe i za potrebe njihovih komitenata a mogu se davati samo na upit ukoliko ga upitanik (onaj tko pita) uvjerljivo obrazloži. Bankarska obavijest se daje pod određenim uvjetima i to samo ako to odgovara volji-suglasnosti bančinog komitenta. Bankarska obavijest o privatnim komitentima banke daje se samo uz njihov izričiti pristanak. Razlikujemo osim gore navedenih obveza davanja bankarskih obavijesti i zakonsku obvezu prezentacije-očitovanja istih od strane banke za potrebe poreznog i kaznenog prava.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe