Pojam
Plan kupnje dionica za zaposlene - ESOP

Američka shema kojoj je svrha potaknuti zaposlene da kupuju dionice kompanija za koje rade. Za takve sheme postoje i porezni poticaji; kompanije mogu odbiti od svoje porezne osnovice sve dividende isplaćene radnicima u okviru takvog plana radničkog vlasništva.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik