Pojam
Dividende

Za potrebe prava trgovačkih društava dividende se obično definiraju kao društvene raspodjele tekućih ili akumuliranih prihoda dioničarima, zasnovane na broju i vrsti dionica koje su u vlasništvu dioničara, lako su dividende obično u obliku dividendi u gotovini (cash dividend), one mogu biti i u obliku dionica (stock dividend) ili u obliku imovine trgovačkog društva.
Za potrebe oporezivanja, obuhvat pojma dividende može biti znatno širi od navedenoga, kako bi se spriječilo da dioničari izvlače dobit (profits) trgovačkog društva bez plaćanja poreza. Tipično je da za potrebe oporezivanja prošireno određenje dividendi obuhvati stavke kao što su bonus emisije, naplate po osnovi dioničkog kapitala izvršena u odredenim okolnostima, predujmovi dioničarima, kamate (interest) isplaćene na zadužnice izdane u vezi s dionicama, skrivene isplate dobiti itd.

Arbutina, Porezni leksikon