Pojam
Zamjenske dionice

Izdaju se kada jedno dioničko društvo, želi neraspoređene pričuve transformirati u dividendonosni temeljni kapital (temeljni kapital s pravom na dividendu).
Ukupna vlastita sredstva društava ovom transformacijom ostaju nepromijenjena, pa tako i udjeli dioničara ostaju isti. Zamjenske-korektivne dionice često se još nazivaju dopunske ili dodatne dionice a ponekad pogrešno i besplatne dionice.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik