Pojam
Usmjeravanje dividende

Pojam koji se primjenjuje na različita utanaćenja kojima je zajednički cilj maksimiranje koristi što ih nose odbici od poreza dostupni prema sustavu imputacije (imputation system). Takva su utanačenja oblikovana osobito radi kanaliziranja dividendi (dividends) na koje se mogu primijeniti imputacijski odbici od dioničara koji se tim odbicima ne mogu koristiti, npr. jer nemaju dovoljan oporezivi dohodak (taxable income), ili zato što kao nerezidentni (non-resident) dioničari ne mogu iskoristiti prednosti imputacijskih odbitaka.
Mnoge zemlje ozakonile su mjere protiv zakonitog izbjegavanja poreza (anti- avoidance measures), koje su naročito usmjerene na takve sheme. Jednostavan je primjer odredba koja zahtijeva da odnos imputacijskog odbitka prema dividendi mora biti jednak za sve dividende plaćene tijekom iste godine.

Arbutina, Porezni leksikon