Pojam
Glasačka punomoć

Pismeno ovlaštenje pojedinca dato drugom pojedincu ili pojedincima za ostvarivanje prava glasa ili biranja (naročito na sastancima dioničara kompanije). Često se time koriste dioničari koji ne mogu prisustvovati godišnjim skupštinama. Često dolazi do borbe za takve punomoći, kad jedna skupina dioničara pokušava pribaviti što je više moguće glasačkih punomoći drugih dioničara, kako bi u upravni odbor ugurala svoje predstavnike.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe