Pojam
Dow Jones indeksi

Dow Jones, kompanija koja izdaje WALL STREET JOURNAL, daje svoje ime i najpoznatijem burzovnom indeksu na svijetu. Dow Jones Industrial Average (vagana aritmetička sredina za industrijsku djelatnost) uveden je u listopadu 1896. godine, a temelji se na prosječnim cijenama dionica oko 30 kompanija koje kotiraju na Newyorškoj burzi vrijednosnica (New York Stock Exchange). Poslovni ga krugovi u svijetu pomno prate, jer služi kao indikacija brzine i smjera kretanja burze kao cjeline.
Postoje i drugi, manje poznati Dow Jones indeksi, medu njima indeks za komunalne usluge te indeks cijena dionica željezničkih kompanija

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe