Pojam
Indeksacija

Prilagodavanje vrijednosti neke imovine INFLACIJI. Pojava nije tako česta kad je inflacija izražena jednoznamenkastim brojkama, ali nekad je to bilo uobičajeno obilježje dugoročnih UGOVORA. Na primjer, u mnogim ugovorima o osiguranju godišnje premije povećavaju se svake godine za stopu inflacije, jednako kao i odštetni iznosi.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe